marzenia.

167 tekstów – auto­rem jest marze­nia..

Co­raz mniej jest w nas te­raźniej­szości, wciąż przeszłość i przyszłość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 maja 2012, 20:07

zro­bić coś dla siebie, nie dla in­nych, ale z myślą o innych 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 kwietnia 2012, 19:46

siła jest w nas, trze­ba ją tyl­ko od­na­leźć i uwie­rzyć w nią 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 stycznia 2012, 21:20

Cza­sami wys­tar­czy się "wyłączyć", by zrozumieć. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 14 listopada 2011, 21:15

Chcesz zas­koczyć wro­ga? Graj według je­go zasad. 

myśl dnia z 24 lutego 2017 roku
zebrała 53 fiszki • 5 września 2011, 20:39

Co­raz częściej słucha­my głosu rozsądku niż serca... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 26 sierpnia 2011, 14:29

To co naj­bar­dziej chce­my uk­ryć, wi­dać na pier­wszy rzut oka. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 25 sierpnia 2011, 11:42

Otchłań

Otchłań
wszys­tkich nas porwie,
po kolei,
każdego,
o ni­kim nie zapomni,
a jeśli jednak
to i tak wróci.

Otchłań,
to ona za­biera
nasze myśli,
to ona nie ma
końca.

Ot­chłań,
przed nią nie ma
ucieczki,
do­pad­nie cię
wszędzie.

Otchłań
nig­dy się nie kończy,
nig­dy nie zniknie,
ani nie zaginie... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 22 sierpnia 2011, 09:02

Je­den z naj­bar­dziej bo­les­nych mo­mentów w życiu: pat­rzeć w oczy człowieka, które­mu ser­ce przes­tało bić, choć on wciąż żyje. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 27 czerwca 2011, 07:04

trud­no być dla in­nych pod­porą, gdy sam led­wo trzy­masz się ziemi 

myśl
zebrała 61 fiszek • 19 czerwca 2011, 21:23

marzenia.

Niegdyś dziecko, teraz nastolatka. Czas ucieka? Nie czas nas goni.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marzenia.

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność